Tăm nước Rapido RWF150

600.000

  • Áp lực liên tục, mạch nước ổn định
  • 3 chế độ áp lực nước
  • 2 đầu tăm thay thế
  • Dung lượng pin lớn, an toàn sử dụng